امیر زمانی مدرس و مشاور در زمینه پرورش و آموزش فرزند هستند.  در مورد علت گرایش به بحث پرورش و آموزش فرزند در قسمت درباره من توضیح داده‌اند. بخشی از صحبتهای ایشان در رابطه با ارزشها و اهداف زندگی است و آن را عامل اصلی برای معنا پیدا کردن زندگی می‌دانند.

آقای امیر زمانی دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران هستند و به مدت 10 سال مشغول تدریس و آموزش نوجوانان و جوانان بوده‌اند. تصمیم ایشان برای مشاوره به والدین پس از آگاهی و تحقیقاتی بود که در زمینه نوجوانان و جوانان داشتند. برای همین تصمیم به راه‌اندازی سایت Mteacher.ir گرفتند تا بتوانند با والدین در ارتباط باشند.

آقای امیر زمانی کتابی تحت عنوان نگرش و موفقیت  چاپ کرده‌اند که راهنمای خوبی برای والدین و فرزندان آنها می‌باشد. همچنین کتاب الکترونیکی ایشان با نام شروع موفقیت با خودشناسی را می‌توانید بطور رایگان از سایت دانلود کنید.

مدرس و مشاور پرورش و آموزش فرزند

مدیر گروه مطالعاتی آموزش والدین و فرزندان

نویسنده کتاب نگرش و موفقیت

دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران

۱۰ سال تجربه در آموزش نوجوانان و جوانان

نویسنده کتاب الکترونیکی شروع موفقیت با خودشناسی

نویسنده بیش از ۲۰ مقاله آموزشی در زمینه پرورش و تربیت فرزند

بنیانگذار و مدیر سایت آموزشی Mteacher.ir